Pluto i Vandbæreren – En dyb transformation af vores samfund

Pluto går i Vandbæreren den 21. januar 2024, hvor planeten vil befinde sig i de næste 20 år! Det er en skelsættende astrologisk begivenhed, som vil have kæmpestor transformerende effekt på vores samfund. 

Pluto er planeten for den dybest mulige transformation. Planeten viser dig det, der har været skjult og fortrængt og renser alt det væk, der ikke tjener dig. Så du genopstår i en visere, stærkere og sandere udgave – som en Fugl Føniks. 

Ligeledes er Pluto planeten for magt. Magt, der bruges til det gode, og magt, der bruges til det onde. Ægte magt og falsk magt. “Empowerment” af andre versus undertrykkelse af andre.

Det er planeten for sand selvmestring og den power, der følger med. Men Pluto står samtidigt også for den største frygt, og den trang til fortrængning, kontrol og magtmisbrug, som frygt kan aflede.

Det tegn, Pluto står i, fortæller altså om, hvor og hvordan der i samfundet vil foregå dyb transformation. Og fra den 21. januar 2024 og 20 år frem vil planeten altså befinde sig ind i Vandbærerens tegn… 

Pluto i Vandbæreren giver teknologiske gennembrud

Pluto har ellers været i Stenbukken siden 2008, med en enkelt undtagelse i foråret 2023, hvor vi fik en kort forsmag på Pluto i Vandbæreren. 

I Stenbukken har Pluto transformeret økonomiske og samfundsmæssige strukturer. Ja, vi husker nok alle den økonomiske krise i 2008, som indledte Plutos tid i Stenbukken…

Nu vil Pluto så gå i gang med at transformere verden på en helt ny måde, som vil korrespondere med Vandbærerens tegn. 

Vi vil opleve kæmpe transformationer inden for Vandbærerens temaer, som blandt andet handler om teknologi, information, videnskab, fællesskaber og demokrati.

Vi fik allerede en prøvesmagning på Pluto i Vandbæreren i foråret 2023, hvor Chat GPT blev lanceret. Og når Pluto nu igen træder ind i dette tegn, vil vi nok virkelig begynde at se effekterne af denne teknologi – i både positiv og negativ forstand. 

Kunstig intelligens vil, i kombination med videnskabelige fremskridt, Deep Fake teknologi og sociale medier, med al sandsynlighed vende op og ned på verden, som vi kender den – på både godt og ondt.

Vi kan med AI se nye banebrydende teknologiske opfindelser, der kan udgøre løsninger på store problemer såsom måske klimakrisen, sult og sygdomme? Men samtidigt kan teknologien også bruges til udvikling af nye våben, manipulation, hybridkrig, undertrykkelse etc… Både det gode og det onde forstærkes af teknologi.

Pluto i Vandbæreren transformerer fællesskaber

Pluto i Vandbæreren vil ligeledes forandre vores måde at interagere med hinanden på. Community og demokrati vil være kernetemaer i de kommende to årtier. Vi vil finde sammen og organisere os på nye måder, både online og offline. 

Vi vil organisere os meget mere opfindsomt i små communities af ligesindede. Og vi vil lægge mere vægt på at også mødes fysisk. Både fordi vi savner denne form for samvær, men også fordi AI og Deep Fake teknologi vil gøre online universet endnu mere giftigt, end det allerede er, samt gøre det svært at afgøre, hvad der er sandt. Det ved man da, trods alt, når man mødes face to face. 

Vi vil også blive opmærksomme på, at vores demokratis overlevelse kræver, at vi også møder hinanden i den virkelige verden og danner fællesskab fysisk. Vores demokrati angribes i disse år af online manipulation fra ondsindede kræfter. Og en af remedierne mod dette er mere fysisk fællesskab, som ikke kan manipuleres med.

At møde hinanden mere i den fysiske verden vil også kunne bidrage til at deeskalerer konflikter i samfundet. For vi får mere medfølelse med hinanden, når vi møder hinanden.

Forskel mellem flertallet og magthaverne

Vandbærerens tegn har med folket og demokratiet at gøre. Og Pluto har, som nævnt med transformation, magt og afdækning af det skjulte at gøre.

Vi vil derfor sandsynligvis se, at verdens uretfærdige magtstrukturer bliver tydeligere, og at demokratiet bliver sat på prøve. 

Pluto i Vandbæreren forstærker (og belyser dermed) den forskel, der i stigende grad er i verden mellem befolkningers vilje og magthavernes vilje. Denne forskel blev i 2023 mere og mere tydelig – og den vil kun blive tydeligere over de næste år. 

For flertallet af verdens befolkning ønsker fred og medmenneskelighed. Men verdens magthavere kaster den ene befolkningsgruppe efter den anden ud i forfærdelige omstændigheder – af årsager, der er skjult for den menige verdensborger. 

Denne gigantiske forskel mellem flertallets og magthavernes ønsker for verdens retning, kan ganske enkelt ikke fortsætte. Den er for stor til, at det er bæredygtigt, og det kan ikke længere ignoreres. 

Pluto i Vandbæren inspirerer til oprør

Og vi vil derfor i 2024, og årene fremover, se mange former for oprør – både fredelige og måske også mindre fredelige – mod autoriteter, der misbruger deres magt og ikke lytter til folket. Og måske også befolkningsgrupper imellem, som er blevet manipuleret til at se hinanden som fjenden? 

Med Pluto i Vandbæreren vil vi nok også desværre se intense forsøg på at undertrykke disse oprør fra magthavernes side. Hvilket igen belyser behovet for forandring. 

Men herudover vil vi også se stille, indre “oprør”. Flere og flere individer finder deres sande natur og livsvej og insisterer på at leve på en kærlig og intuitiv måde. Når vi som individer gør dette, ændrer vi vores egen frekvens. Og derved påvirker vi verden på en meget stærk måde.

Vi vil også i de kommende år se, at disse indre “revolutioner” vil påvirke den ydre verden på meget stærk vis. Og det er det, der er meningen, med det hele…

Disse indre revolutioner er faktisk det allervigtigste, der sker i disse år. For det er vores allesammens indre arbejde, der forudsætter, at vi kan skabe en kærligere verden.

Vi kan ikke blot fokusere på at skabe nye ydre strukturer, hvis vi ikke har gjort det indre arbejde. Så vil de nye strukturer bliver skabt på et ubevidst grundlag, og de vil altid ende med at blive lige så uretfærdige som de forudgående.

Den største hjælp, du kan give verden, er dermed at arbejde med dig selv. Skabe mere balance, medfølelse og glæde i dig selv. Og udleve din sande livsvej.

Mere censur og kontrol

Pluto i Vandbæreren vil nok også give mere politisk censur og større forsøg på kontrol af kommunikation, teknologi og information fra internationale magthaveres side.

På et dybere plan, sker dette for at belyse uretfærdigheden og den magtubalance, der ligger i de måder, vi har struktureret vores tilgang til kommunikation, teknologi og information på.

Internet, søgemaskine og sociale medier er blevet en kritisk infrastruktur i vores samfund. Men det er ikke verdens befolkning, der bestemmer over dem. Det gør en lille håndfuld enkeltindivider. 

For de fleste mennesker er internettet den primære kilde til information og kommunikation. Dem, der har magten her, har altså en kolossal magt over vores forståelse af verden og vores evne til at ytre vores holdninger og agere på dem.

Kan du slukke for eller sænke farten på internettet, er du i stand til at påvirke handlemulighederne for en bestemt gruppe mennesker.

Kan du manipulere den information, vi får fra søgemaskiner og sociale medier, er du i stand til at påvirke den måde bestemte grupper af mennesker forstår verden.

Kan du censurere og blokere bestemte ytringer online, er du i stand til at forhindre, at kritisk tænkning spreder sig. 

Dem der sidder på magten over disse kritiske infrastrukturer, sidder altså med en helt enorm magt. Og med Pluto i Vandbæreren vil vi nok se eksempler på større og mere tydeligt misbrug af den magt. 

Det så vi eksempelvis i 2023, da Elon Musk ene mand slukkede for internetforbindelsen i Ukraine, for at forhindre Ukraine i at ramme et Russisk militærskib. 

Din rolle som demokratisk borger

Men Pluto i Vandbæreren sætter ikke kun fokus på magthaveres udemokratiske magtmisbrug. Planeten sætter også fokus på din individuelle rolle som demokratisk borger. 

For verdens demokratier er under pres, fordi verdens demokratiske borgere har tilladt, at det kom dertil. Vi har været meget fokuserede på vores borgerrettigheder. Men vi har måske lidt glemt vores borgerpligter?

Et demokrati giver frihed og rettigheder, men det kræver også noget af den enkelte, for at kunne blive opretholdt.

I 60’ernes Danmark var det eksempelvis almindeligt, at hver husstand førte flere aviser, som blev læst fra ende til anden hver dag. For det blev anset som en borgerpligt at holde sig velorienteret. 

Men efter internettets fremkomst, ville vi ikke længere betale for nyheder. Og journalistikken (demokratiets vagthund) blev dermed sat under pres og forringet i sin kvalitet. Og vi glemte måske også den demokratiske borgerpligt, det er at holde sig orienteret og at deltage aktivt i samfundet? 

Vi har ligeledes over årene accepteret, at vores politiske scene i højere og højere grad er blevet til et overfladisk “show”. Fordi vi har signaleret til vores politikere, at vi ikke er interesserede i politik.

Vi har vist vores politikere, at vi mest var interesserede i underholdning og unuancerede holdninger, som ikke nødvendigvis var baseret i fakta og fornuft. Og kun når det gjaldt vores egne vilkår, lod vi os rigtigt involvere.

Dermed har vi som borgere også selv bidraget til at svigte vores demokrati.

Men med Pluto i Vandbæreren opfordres vi nu også til at se på og transformere vores egen individuelle rolle i demokratiet.

Pluto spørger; Holder du dig grundigt og kritisk orienteret? Agerer du engageret og aktivt i vores demokrati? Hvad gør du for at styrke demokratiet, samfundet og fællesskabet? Hvad gør du for at øge retfærdighed og lighed?

Pluto i Vandbæreren siger, kort sagt, til os; “Ask not what democracy can do for you, but what YOU can do for democracy”.

Vi lever i en overgangstid

Alt det, der her er beskrevet som en del af tiden med Pluto i Vandbæreren, sker, fordi det er tid til at transformere vores verden.

Og nogle gange skal det skæres ud i pap, hvor forkert, uretfærdigt og uhensigtsmæssigt verden er skruet sammen, før nok mennesker vil arbejde for en substantiel ændring af sig selv og af verden.

Vi lever i en overgangstid, hvor verden er ved at transformere sin energi og sine magtstrukturer. Vi er på sigt på vej mod en verden, der er langt mere medfølende, retfærdig, konstruktiv og intuitiv. 

Men før, at vi kan komme derhen, er der en masse af verdens skyggesider, der skal belyses, så de kan bevidstgøres og håndteres rigtigt. Der er en masse, der skal nedbrydes, før noget andet og bedre kan opbygges.

Og denne transformationsproces kan være meget intens og føles kaotisk og nervepirrende. Men tag det roligt og hold fast i lyset og balancen.

Vær den verden, du ønsker

Det er vigtigt, at du bærer denne viden med dig og ikke lader dig blive suget ind af den uretfærdighed, den destruktion og det kaos, der allerede viser sig i verden i dag. 

Forhold dig til det, der sker. Og er der noget, du kan konkret kan gøre, som føles rigtigt, så gør det. Men sørg for, at du ikke mister balancen og dræner din energi. Så bidrager du nemlig ikke til løsningen.

Insistér altid på at holde et ufravigeligt fokus på det, du ønsker for verden. Ikke kun det, du ikke ønsker. Verden bliver ikke bedre ved kun at fokusere på problemerne, frem for løsningerne.  

Når du ser negative begivenheder i nyhederne, så bed lysets kræfter om at hjælpe. Se for dig, at Lyset spreder sig i verden og får alt til at falde på plads på den lyseste og mest perfekte måde.

Det har langt større effekt, end du selv ved. Og det hjælper samtidigt dig selv til at holde balancen.

Pluto i Vandbæreren fortæller os, at vi er nødt til at transformere vores individuelle mindset for at skabe en kærlig verden. Vi er nødt til, hver især, at skabe fred, kærlighed og balance i vores eget indre.

Vi er nødt til at arbejde med os selv og selv være den verden, vi ønsker. 

Når tilpas mange antager denne tilgang, vil der uundgåeligt skabes nye, bedre og bæredygtige strukturer i verden.

Dans med livet

Hvor godt du håndterer den kommende transformationsperiode, og om du vil opleve den som positiv eller negativ, handler i høj grad om, hvor meget du er villig til at arbejde med dig selv.

Dine oplevelser af Pluto i Vandbæreren vil formes af, hvor indstillet du er på transformation. Vil du arbejde med eller imod din udvikling som menneske? Vil du kæmpe med livet eller vil du danse med livet?

Dette bliver et centralt spørgsmål for dig og alle andre i den kommende transformationstid.