“Jeg er vandbærer, men kan ikke identificere mig med tegnet”
Jeg modtog for nyligt dette spørgsmål i brevkassen: “Jeg er vandbærer i soltegn og stenbuk i ascendant og måne, men har svært ved at identificere mig med det kreative, som vandbærere ofte forbindes med”.

Det er et super spændende spørgsmål, som er relevant for mange, da mange oplever ikke at kunne identificere sig med eller finde fred med visse dele af deres horoskop. Så jeg vil med glæde forsøge at svare på dit spørgsmål her.

Zodiakkens original

Først og fremmest vil jeg sige, at Vandbærerens tegn, som sådan ikke forbindes med kreativitet, i hvert fald ikke i kunstnerisk forstand. Men Vandbæreren er super original og gør alt på sin helt egen, unikke og udsædvanlige måde. Så jeg vil gå ud fra, at det er denne form for finurlige, mentale kreativitet, du tænker på? Og som du har svært ved at identificere dig med?

Horoskopet peger i en anden retning

Det sker ret hyppigt, at jeg møder mennesker, som har svært ved at identificere sig med visse dele af deres horoskop. Og det kan have rigtig mange årsager.

For nogle kan det simpelthen være, at resten af deres horoskop peger i en helt anden retning end deres soltegn. Eksempelvis kan soltegnet være et lufttegn, mens resten af horoskopet er præget af jord.

Dermed skiller soltegnet sig altså meget ud fra resten af horoskopet, og det kan af den årsag måske godt kan være svært at connecte med den del af sig selv og skabe indre balance for personen. 

Huset og aspekterne

Ligeledes betyder det rigtig meget, hvilket hus solen står i. Huset er nemlig også noget, der farver solen, og kan give tegnet, den står i, nogle lidt andre nuancer.

Står en Vandbærer-sol eksempelvis i 2. hus, vil personligheden være mere orienteret mod den materielle verden og det at skabe et solidt økonomisk fundament for sig selv, end hvad der er normalt for en vandbærer (som er et af de mindst materialistiske tegn i zodiakken!).

Det kan også være, at din sol står i det 12. hus, hvilket – uanset tegn – nemt kan medføre, at man har svært ved at kunne mærke, hvem man egentligt selv er.

Herudover bliver solens udtryk også farvet, hvis solen danner aspekter til andre planeter eller akser i horoskopet. Danner solen eksempelvis forbindelse til Saturn, vil identiteten antage en lidt mere saturnsk energi, og dermed også blive lidt mere Stenbukke-agtigt i sit udtryk.

Hvis dette er tilfældet i dit horoskop, vil din Vandbærer sol altså have antaget nogle Stenbukke-kvaliteter, hvilket også kunne forklare, hvorfor du ikke identificerer dig med tegnet i dets rene form.

At vokse ind i solen

Men herudover kan der også være andre årsager til, at du ikke identificerer dig med dit soltegn. Det kan for eksempel måske være, at du endnu ikke føler, at du er “vokset ind i din sol”.

Solen står nemlig for vores identitet, og det vi gerne skal vokse hen imod. Mens vores måne står for vores følelsesmæssige natur, behov og reaktioner, og dermed også vores følelsesmæssige comfort zone.

Som børn er det meget vores måne, vi bruger. Men i løbet af vores voksne liv, skal vi gerne vokse mere og mere ind i vores soltegn. Og står solen i et tegn, der er meget anderledes end vores månetegn, kan den rejse godt føles ekstra udfordrende og tage lidt længere tid. Og det kan måske bidrage til, at du først senere i livet begynder at kunne identificere dig rigtigt med din Vandbærer sol.

De to tegn

I dit horoskop har Vandbæreren og Stenbukken begge centrale roller i dit horoskop, da de står som henholdsvis soltegn, månetegn og ascendant. De to tegn har mange væsentlige forskelle, men også par ligheder, som jeg her vil komme ind på. 

Stenbukken

Stenbukken er præget af en stor seriøsitet, store ambitioner, disciplin og ansvarlighed – ikke kun for sig selv, men også for andre og for samfundet. Tegnet har et ønske om høj status ude i offentligheden og gode økonomiske vilkår som høsten for sit hårde arbejde.

Det er et tegn, der er bevidst om livets barske realiteter, og derfor er klar over, at ansvar, vedholdenhed og slid er en vigtig del af det at kunne klare sig godt her i verden. Stenbukken er praktisk orienteret og har brug for at skabe nogle håndgribelige resultater og kreere noget varigt til eftertiden. Det værende sig en formue, en virksomhed, et godt renomé eller lignende.

Og det skal helst gøres “by the book”, på den traditionelle, konservative måde ved eksempelvis at tage en uddannelse, og så arbejde sig op, et skridt ad gangen. 

Vandbæreren

Vandbæreren derimod er zodiakkens original og rebel. Her vendes alting på hoved. Vandbæreren føler ligesom Stenbukken en stort ansvar, men her er tale om et ansvar for at skabe lighed, frihed og retfærdighed mellem mennesker. Og ansvaret går mest af alt ud på at reformere gamle, rigide strukturer, som ikke længere tjener menneskeheden.

Vandbæreren er en reformerende ånd, som interesserer sig for det, som trænger til at blive lavet om. Hvor Stenbukken er orienteret mod fortiden og det at bevare traditionerne, så er Vandbæreren orienteret mod fremtiden, mod det nye og mod reformer og oprør.

Vandbæreren er original, gør alting på sin egen måde og kunne ikke være mere ligeglad med status og økonomi. Det er idéerne og menneskers vilkår, der arbejdes for – ikke personlig, materiel vinding. 

Tegnene i kombination

De to tegn har altså følelsen af et stort ansvar til fælles. Men på vidt forskellige måder. Stenbukken ønsker at tage ansvar i samfundet på en traditionel måde. Mens Vandbæreren tager ansvar ved at nedbryde uhensigtsmæssige traditioner og reformere dem til nye opdaterede, moderne strukturer. 

Hvis du ikke identificerer dig med Vandbærerens skæve originalitet, kan det skyldes rigtig mange ting. Det kan for eksempel være, at det er andre dele af Vandbærerens egenskaber, der kommer til udtryk hos dig, og at de måske kommer til udtryk på en lidt mere Stenbukke-agtig måde hos dig.

Det kunne for eksempel være, at du går meget op i din personlige frihed (Vandbæreren), men at du søger at opnå den ved at opbygge en økonomisk frihed (Stenbukken). Det kan også være, at du foretrækker en traditionel livsstil (Stenbukken), men at du alligevel altid sørger for at tilføre en lille bitte snert af originalitet til det du gør, da du ikke ønsker at være ligesom alle de andre (Vandbæreren).

Herudover kan der være rigtig mange andre årsager til, at du ikke nødvendigvis identificerer dig så meget med dit soltegn. Og det vil naturligvis kræve en konkret tolkning af hele dit horoskop for at kunne afgøre årsagen til dette. Men jeg håber, at mit svar har givet dig nogle overordnede forklaringsmuligheder, som du kan bruge. 

Bedste hilsner

Annamaria.