Hvordan kan jeg integrere astrologi i min hverdag?
Jeg modtog for nyligt følgende spørgsmål anonymt i min brevkasse: ”Hvordan kan jeg integrere astrologi i min hverdag?”. Et super spændende spørgsmål med mange dybder, som jeg med glæde vil dykke ned i her.

Forstå dig selv bedre

Der er fantastisk mange ting, du kan bruge astrologien til i dit liv. Men vigtigst af alt, så giver forståelsen af dit fødselshoroskop dig en dyb indsigt i din personlighed, dit følelsesliv, talenter, udfordringer, potentiel livsvej etc. Man kan sige, at du får en slags oversigt over dig selv og en brugsvejledning til, hvordan du bedst “bruger” dig.

Den indsigt gør, at du langt bedre kan forstå dine egne reaktioner i forskellige situationer. Du forstår bedre, hvad der får dig til at trives, hvor du med fordel kan udvikle dig, og hvilken vej du skal gå.

Dit horoskop giver dig altså et bedre overblik over dit indre og ydre potentiale samt redskaber til at opnå mere balance, glæde og succes på alle planer.

Forstå andre bedre

Samtidigt kan du også bruge astrologien til at blive klogere på dine nærmestes horoskoper. Ved at gøre dette, får du en langt bedre forståelse for, hvem DE er, og hvad DE har behov for. Helt fri for dine egne forforståelser, behov og projektioner.

Vi har det jo med at forstå andre via os selv, hvad vi selv har brug for, hvordan vi selv reagerer etc. Og det kan nemt medføre, at vi fejlfortolker andres behov og reaktioner. Her kan astrologi være et fantastisk redskab til at se andres natur og kærlighedssprog, som det rigtigt er, og undgå misforståelser, der skaber indre og ydre konflikt.

Har du for eksempel selv månen i Tvillingerne, har du sandsynligvis stort behov for at tale med andre om dine følelser. Du kan af den grund nemt tro, at din partner har brug for det samme og se det som en afvisning, hvis han/hun ikke løbende åbner op omkring sine følelser. Men har din partner eksempelvis månen i Skorpionen, vil han/hun ikke have let ved eller stor trang til at tale om sine inderste følelser. Denne person har behov for at føle sine dybe følelse i enerum, før følelserne eventuelt drøftes med dig. Når du ved dette om din partner, bliver det langt nemmere ikke at misforstå eller tage partneres ageren personligt. Du kan i stedet blot give den nødvendige plads, og vide at kærligheden er intakt, selvom personen måske trækker sig lidt for at bearbejde eller generelt taler mindre om sine følelser, end du selv gør. Du kan også bedre forstå, hvad du selv kan gøre for at gøre partneren lidt mere tryg ved at åbne op.

En indsigt i horoskopernes forskelle kan altså øge forståelsen i relationer, så parternes forskeligheder ikke tages personligt eller på anden vis misforstås. Det gør det lettere at respektere hinanden og støtte hinandens udvikling – hvilket øger harmonien og styrker kærligheden i forholdet.

Understøtter din intuition

Du kan ligeledes bruge astrologi til, på et praktisk plan, at understøtte din intuition. Typisk har du jo selv nogle fornemmelser for, hvad dine talenter er, hvilken retning du bør gå, hvem andre er, og hvilke behov de har, hvad der er ved at ske etc.

Men mange kan opleve et indre tankemylder, som gør, at de ikke helt kan afgøre, hvad der er tanker, og hvad der er intuitive fornemmelser. Her kan astrologien hjælpe, da du kan se dybt ind i dig selv og andre, og dermed få bekræftet de ting, du intuitivt inderst inde ved.

Du kan også bruge astrologien til bedre at forstå, hvad den nærmeste fremtid byder på, og hvordan du håndterer det, så du får det bedst mulige outcome. Har du selv en fornemmelse for noget, der er ved at ske, kan du via astrologien få en mere konkret indsigt i, hvornår dette sandsynligvis vil kulminere.

Jeg vil gerne slå fast, at intuitionen, efter min mening, altid det absolut vigtigste redskab, vi har – og at intuitionen er dermed også vigtigere end astrologien. Men astrologi er et helt fantastisk supplement til vores intuition, som kan understøtte den og give den nogle konkrete rammer.

Husk derfor altid at mærke efter som det første. Og først derefter konsultere astrologien.

Astrologien ”timer” din intuition

Bruger du din intuition til at mærke efter, som det første, og supplerer herefter med astrologisk viden, får du et helt fantastisk redskab ved hånden.

Når du allerede har en mere eller mindre tydelig fornemmelse af, hvad der er i spil netop nu, kan viden om de kommende astrologiske transitter nemlig give dig et meget præcist overblik over, hvor lang tid processen vil tage, hvornår den vil kulminere, hvornår du skal være særlig opmærksom etc.

Står du eksempelvis i en længerevarende konfliktsituation og kan se, at der snarligt er en fuldmåne, solformørkelse eller en anden kulminerende transit, som har en relation til dit horoskop, så kan dette give dig en indikation på, hvilken dato processen vil have sin kulmination.

Denne tilgang kræver naturligvis en viden omkring både dit eget horoskop samt om transitter og deres natur.

Forstå din samtid

Herudover kan du også i dagligdagen simpelthen følge med i den astrologiske vejrudsigt for at finde ud af, hvad du kan forvente af energier i samfundet generelt. Det er meget brugbart at gøre, da det gør dig mere forberedt og afbalanceret i forhold til samfundsstrømninger og store samfundsbegivenheder.

Dette er enormt felt inden for astrologien. Prøv eksempelvis at følge Astrology Podcast på Spotify eller YouTube, som giver gode oversigter over, hvilke energi der er i spil i samfundet p.t.

Jeg håber, at alt dette svarer på dit spørgsmål. Skriv endelig igen, hvis der er noget, du ønsker at få uddybet eller har andre spørgsmål.

Bedste hilsner

Annamaria.